هنرمند

«نقاشی خدا» روی بال پروانه‌ها
ایده الناز نادره، او را منتخب جشنواره استانی جابر‌بن‌حیان کرد.
خیاطی، هنر گمشده زهرا خانم بود
زهرا اطهری، هنرمند محله سیدرضی معتقد است آدم‌ها باید استعداد و علاقه خودشان را پیدا کنند.
فیروزه‌تراشی از سکه افتاده است!
محمد بافندگان‌سمائی می‌گوید: روزگاری بیشتر از پانصد‌فیروزه‌تراش در مشهد مشغول به کار بودند. در بازار ناصریه ۲۰۰ تا ۲۵۰مغازه فیروزه‌تراشی بود. در خیابان خسروی نو هم روبه‌روی بازار سرشور کار می‌کردند.
سازِ انگشتر ساز
محمدرضا مومنی‌فر، انگشترساز محله فاطمیه خوشنویسی و موسیقی را نیز فراگرفته است.
تلخ و شیرینی‌های هنر تردستی دایی علی
اسماعیل کفاش، معروف به «دایی‌علی»، بیش از دو دهه از عمر خود را در حرفه شعبده‌بازی گذرانده است. او بلد است که چطور مردم را سرگرم کند و برای لحظاتی، تماشاچیان را از دنیای پردغدغه‌شان دور کند.
بابا نوروزعلی، هنرمند فلوت‌زن قاسم آبادی‌ها
نوروزعلی حسین زاده، هنرمند فلوت زنی است که در کوچه و پس کوچه‌های محله حجاب راه می‌رود و برای اهالی هنرنمایی می‌کند
کتابت اشعار حافظ در دهه هشتم زندگی
استاد علی‌اکبر اسماعیلی‌قوچانی، خوش‌نویسی را فقط یک هنر نمی‌داند و چون معتقد است خطاطی دنیایی از علم است، قلمش را زمین نگذاشت و همچنان به کتابت ادامه داد.