مشکل

میانجیگری برای حل اختلافات مردم با شهرداری
«اگر بنای تعطیل‌کردن مغازه‌تان را داشتیم، از شما دعوت نمی‌کردیم اینجا تشریف بیاورید.» این جمله، آغاز تلاش اعضای شورای حل اختلاف است که رویه دیگری برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاع‌شده در پیش گرفته‌اند!
کشت تریاک چه زمانی در مشهد ممنوع شد؟
در دوران قاجار و پهلوی اول، کشت و صادرات تریاک در ایران آزاد بود، اما به‌دلیل مبتلا شدن بسیاری از مردم ایران به اعتیاد، مصرف این ماده مخدر در چند دوره ممنوع می‌شود.
روایتی متفاوت از شب خوابی در  گرم خانه خین عرب
خبرنگار روایت می‌کند: اینجا برای من جهان بوهاست؛ بو‌ها هستند که اینجا حکومت می‌کنند و من که آدم این جهان نیستم، حسابی به زحمت افتاده ام و از حد توان تحمل من خارج می‌شود.
خواسته‌های ساکنان شهرک عرب‌ها از نمایندگان منتخب
شهرک بی‌در‌و‌پیکر شده است و معتادان دوره‌گرد از همه‌جا می‌آیند. پشت بلوک‌۳۷ پاتوق معتادهاست. نیروی انتظامی هرازگاهی دور شهرک دور می‌زند و می‌رود!
همدلی‌های مرکز «مثبت زندگی» فاطمیه
همه خدمات حوزه توان بخشی، اجتماعی، پیشگیری و مشارکت‌ها در مراکز «مثبت زندگی» انجام می‌شود و همه شهروندان می‌توانند از خدمات پیشگیرانه و آسیب شناسی این مراکز استفاده کنند.
گره کور «سرشور» نیازمند تدبیر ویژه است
گاهی ساکنان سرشور به‌دلیل پارک خودرو‌های دیگران، نمی‌توانند حتی خودروشان را از در خانه بیرون بیاورند.حال و روز این محله و ساکنانش چندان خوب نیست.
اقبال سیاه کال اقبال!
حدود ۳۵ سال قبل، کال اقبال احداث شده است. طول آن ۱۴۰۰ متر و ۱۲۵۰ متر آن سرپوشیده و مابقی روباز است. این کال از کوه‌های سمت خلج آغاز می‌شود و به رودخانه کشف‌رود متصل می‌شود.