کد خبر: ۵۵۸
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

کوچه مراکز آموزشی مشهد

نام محله عنصری از خیابان عنصری غربی برداشته شده است. عنصری غربی یکی از معابر قدیمی شهر مشهد محسوب می‌شود که از یک‌سو به خیابان امام رضا(ع) و از سمت دیگر به 17شهریور متصل است. اولین منازل مسکونی در این معبر در اوایل دهه 30 با قطع درختان و تفکیک باغ‌های قدیمی احداث شدند. منازلی که بیشتر آن‌ها امروز جای خود را به هتل‌ها و مهمان‌سراهای مختلف داده‌اند.

نام محله عنصری از خیابان عنصری غربی برداشته شده است. عنصری غربی یکی از معابر قدیمی شهر مشهد محسوب می‌شود که از یک‌سو به خیابان امام رضا(ع) و از سمت دیگر به 17شهریور متصل است. اولین منازل مسکونی در این معبر در اوایل دهه 30 با قطع درختان و تفکیک باغ‌های قدیمی احداث شدند. منازلی که بیشتر آن‌ها امروز جای خود را به هتل‌ها و مهمان‌سراهای مختلف داده‌اند.

 

هر چند امروز اثری از مرکز آموزشی بزرگ خیابان عنصری نیست، اما مدارس13آبان و بیهقی و نیز دبیرستان 17شهریور پذیرای دانش‌آموزان دختر هستند.

 

امروز بیشتر کسبه خیابان عنصری غربی سوغات‌فروش هستند اما مرتضی بلیانی از دهه50 به فروش کتاب و نوشت‌افزار در خیابان عنصری غربی مشغول است. مشتریان او دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدارس اطراف هستند.

 

حسن عطار 57سال سن دارد و در تمام عمرش در خیابان عنصری زندگی کرده است. او می‌گوید: نام این خیابان از همان ابتدا عنصری بود اما آن طرف خیابان 17شهریور را به عنصری غربی تغییر دادند.

 

حمام شیشه در اواخر دهه 40 توسط حسن حمام‌چی احداث و در دهه 70 تخریب و در سال 1379 جای آن را حسینیه 14معصوم چرمه‌ای‌های مقیم مشهد گرفت.

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44