هویت

داستان شکل‌گیری کوی امیرالمؤمنین (ع)
کوی امیرالمؤمنین (ع) در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بافتی روستایی داشت و از هرگونه امکانات رفاهی و خدماتی محروم بود، در سال‌های پایانی دهه ۵۰ تغییراتی بنیادی را تجربه کرد.
کوچه دانشجو ۲؛ از مهد تا دبیرستان در یک معبر
دانشجو ۲، کوچه‌ای فرعی است که فضا‌های آموزشی در آن پرشمار است؛ از مهد تا دبستان و متوسطه غیردولتی در این مسیر فعالیت دارند. این کوچه که در محله دانشجو واقع شده است.
شهید شوشتری ۷؛ کوچه گلابگیران
شهید شوشتری ۷ امروز فقط در یک کوچه خلاصه می‌شود. این کوچه که در طرح نوسازی خیلی کوچک و جمع وجور شده بود، قبل از کشیدن این بولوار چندین فرعی به نام‌های سیاه آب، پی آب، منبع آب و خارکن‌ها داشت.
ناگفته‌هایی از تاریخ ۳۴۴ ساله «بحرآباد»
روستای قدیمی بحرآباد با فوت مجتهد بزرگ مشهد میزبان یکی از حوادث ناگوار عهد مشروطه در مشهد شد؛ روستایی که قدمتش، بیش از این حرف‌هاست؛ روستایی قدیمی که امروز در منطقه ۱۰ قرار دارد.
کوچه ساربان‌های مشهد کجا بود؟
کوچه ساربان‌ها که حالا روی تابلوهایش، «نواب‌صفوی ۱۲» و «شهید صفار شاهرودی» نوشته شده است، روزگاری نخستین پاتوق و استراحت‌گاه کاروان‌های تجاری و زیارتی در مشهد بود.
مرکز شکل‌گیری«نقویه»
کوچه صادقیه‌۲۶، معبری فرعی در محله نقویه است که مرکز شکل‌گیری این محله بوده است. اولین ساختمان‌های این محله اواسط دهه‌۸۰ در‌قالب مجتمع‌های مسکونی احداث شد و به‌این‌دلیل قدیمی‌ترین معبر محله است.
وحدت ۱۹؛ کوچه‌ای با چهار نام
وحدت ۱۹ صدسال پیش به نام کوچه اول بهره معروف بود. بعد‌ها به‌دلیل اتصالش به کوچه باغ دولاب، این نام را گرفت و با احداث مدرسه انوشیروان در شش دهه پیش، به‌نام مدرسه شهره شد.