کد خبر: ۸۳۶۷
۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۰

کوچه کارخانه تنباکوچی ابوذر

کوچه شهید‌اصلانی‌۱۲۱ که به نام شهید‌رستم‌علی نوری مزین شده است، ورودی شهرک تنباکوچی یا طلوع محسوب می‌شود؛ شهرکی که نزدیک به پنجاه‌سال قبل شکل گرفت.

کوچه شهید‌اصلانی‌۱۲۱ که به نام شهید‌رستم‌علی نوری مزین شده است، ورودی شهرک تنباکوچی یا طلوع محسوب می‌شود؛ شهرکی که آن‌طور‌که ساکنان قدیمی‌اش می‌گویند، نزدیک به پنجاه‌سال قبل شکل گرفت و بیشتر ساکنانش در آن سال‌ها کارگران کارخانه پنبه‌پاک‌کنی تنباکوچی بوده‌اند.

یک سمت ورودی شهرک، کارگاه‌های کوچک و بزرگ و انبار شرکت‌های مختلف قرار دارد و سمت دیگر، ملک موقوفه آستان قدس رضوی قرار گرفته است. با آنکه این شهرک در گوشه‌ای دنج واقع شده و از هیاهوی شهر دور است، مشکلات ریز و درشتی دارد که از همان ورودی‌اش به چشم می‌خورد.

کوچه کارخانه تنباکوچی ابوذر

آسفالت خیابان شهیداصلانی‌۱۲۱ بسیار نامناسب است. با اینکه این کوچه، ورودی شهرک هم هست و از کوچه‌های پرتردد محسوب می‌شود، جدول و پیاده‌رو ندارد و در هنگام بارندگی، رفت‌و‌آمد ساکنان مشکل می‌شود.

کوچه کارخانه تنباکوچی ابوذر

این روز‌ها کارخانه پنبه‌پاک‌کنی تنباکوچی تعطیل است و فعالیتی ندارد. از این کارخانه در حال حاضر به‌عنوان انبار استفاده می‌شود. ناگفته نماند که این کارخانه بانی سکونت حدود پانصد‌خانوار در این شهرک بوده است.

کوچه کارخانه تنباکوچی ابوذر

تنها زمین بازی کودکان محله و فضای سبز پارک خطی، نامی ندارد. این فضا به‌تازگی برای اهالی مجهز شده و در‌اختیارشان قرار گرفته است.

کوچه کارخانه تنباکوچی ابوذر

وجود کال تنباکوچی که از کنار فضای سبز و فضای بازی کودکان عبور می‌کند، به مشکلی برای اهالی تبدیل شده است؛ زیرا بخشی از آن فنس ندارد و امکان سقوط در آن وجود دارد.

ارسال نظر