کد خبر: ۶۸۸
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

ورود به قلعه اربابی

کوچه شهید موسی رحیمی که در گذشته به دلیل قرارگرفتن زمین‌ها و موتور آب آستانه به کوچه موتور آستانه معروف بود، هسته اصلی نوده سفلی (پایین) را تشکیل می‌دهد. به گفته اهالی صدسال قبل دو قلعه اربابی در اینجا قرار داشت که ورود و خروج به آن از همین کوچه موتور آستانه قدیم و نجف30 فعلی بوده است.

کوچه شهید موسی رحیمی که در گذشته به دلیل قرارگرفتن زمین‌ها و موتور آب آستانه معروف به کوچه موتور آستانه بود، هسته اصلی نوده سفلی (پایین) را تشکیل می‌دهد. به گفته اهالی صدسال قبل دو قلعه اربابی در اینجا قرار داشت که ورود و خروج به آن از همین کوچه موتور آستانه قدیم و نجف30 فعلی بوده است. بعد از شهادت شهید موسی رحیمی که از ساکنان این کوچه بود شهرداری این کوچه را به نام شهید موسی رحیمی نام‌گذاری می‌کند.

 

علی‌اکبر قدوسی متولد سال 1335با بیش از 45سال سابقه قدیمی‌ترین مغازه‌دار این کوچه است

 

موسی رحیمی متولد سال1334 است. او سال 1365در عملیات کربلای5 به شهادت رسید


 

مسجد چهارده معصوم(ع) چند سال قبل در محل مسجد قدیمی ساخته و بازسازی شده است

 

بخشی از مسیر این کوچه با دیوارهای بلند و سیم‌های خاردار زمین‌های آستان قدس محصور شده است

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44