کد خبر: ۲۶۲۹
۱۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

هاتف، کوچه‌ای به یاد شاعر افشاریه

این را که به دست چه کسی، در چه اتفاقی و چه روزی نام «هاتف» روی تابلوهای این کوچه نشست، حتی قدیمی ترین ساکن زنده کوچه هم از آن خبر ندارد، اما آن طور که علمای خباز می گوید، «هاتف» تخلص سیداحمد اصفهانی از شاعران سادات حسینی دوره افشاریه است.

 این را که به دست چه کسی، در چه اتفاقی و چه روزی نام «هاتف» روی تابلوهای این کوچه نشست، حتی قدیمی ترین ساکن زنده کوچه هم از آن خبر ندارد، اما آن طور که علمای خباز می گوید، «هاتف» تخلص سیداحمد اصفهانی از شاعران سادات حسینی دوره افشاریه است. 

علمای خباز بعد از گذشت بیش از نیم قرن سکونت در این کوچه، از خاکی بودن این معبر و رود آب جاری در آن در دهه های چهل و پنجاه می گوید که از روستای بقرآباد منشأ می گرفت و آغاز ساخت وساز گسترده خانه ها را هم به سال1353 برمی گرداند. او اولین آسفالت این کوچه را در سال1356 خوب به یاد دارد.

خیابان شهیدکاشانی17 که به تازگی روی تابلو آن نام شهیدمحمود صلواتی زاده حک شده است، از قدیم نام «هاتف» داشت که تابلوهای آن در فرعی ها موجود است.

 

این کوچه عرب نشین زیاد دارد و فعال ترین مرکز فرهنگی آن فاطمیه آذربایجانی های مقیم مشهد است که در فرعی نهم آن قرار دارد. این بنا توسط برادران ایرانمنش ساخته شده و کار اصلی آن خدمات رسانی در مواقع بحران و کمک به نیازمندان است.

 

معروف ترین مسجد این کوچه، صاحب الزمان(عج) است که طبق تابلو مسجددر سال1345 به یادبود مرحومه بی بی زهرا پریزادیان ساخته شد. سومین دوره مرمت آن هم از چندماه پیش آغاز شده و ظاهرا قرار است مرکز فرهنگی شود.

 

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44