کد خبر: ۱۲۲۶
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

یاد سبز2شهید در کوچه درخت توت

سال 1359مردم در این کوچه ساکن شدند. سال‌ها پیش از حضور مردم یک درخت توت در آن، جا خوش کرده بود و کوچه به درخت قدیمی‌اش شهرت داشت. چیزی نگذشت که با شروع جنگ، جوان‌های محله راهی جبهه شدند. در کوچه درخت توت نیز 2جوان شهید شدند. نام یکی از آن‌ها روی این کوچه گذاشته شد. شهید هادی چوپان بین 5برادرش به جبهه رفت و در 17سالگی به شهادت رسید.

سال 1359مردم در این کوچه ساکن شدند. سال‌ها پیش از حضور مردم یک درخت توت در آن، جا خوش کرده بود و کوچه به درخت قدیمی‌اش شهرت داشت.چیزی نگذشت که با شروع جنگ، جوان‌های محله راهی جبهه شدند. در کوچه درخت توت نیز 2جوان شهید شدند. نام یکی از آن‌ها روی این کوچه گذاشته شد. شهید هادی چوپان بین 5برادرش به جبهه رفت و در 17سالگی به شهادت رسید. مادر شهید هنوز بی‌قرار فرزند است. کوچه درخت توت به نام این شهید نام‌گذاری شد. شهید محمود صاحب نیز سال 65در عملیات آزادسازی مهران به شهادت رسید.

 

این درخت بیش از 50سال عمر دارد. سایه‌اش آن‌قدر گسترده است که 2سوی کوچه را در برگرفته است.

 

احمد صاحب، برادر شهید محمود صاحب در 16سالگی به جبهه رفت اما شهادت نصیب برادرش شد. او یکی از اولین ساکنان این کوچه است.

 

سید مهدی امین نیاک، قدیمی‌ترین کاسب محله است. او مغازه تابلوسازی دارد اما در نقاشی ساختمان هم چیره‌دست است.

 

پیاده‌روهای فرسوده صدای مردم کوچه را درآورده است. آن‌ها از اینکه در تاریکی شب احتمال دارد در جوی فرسوده کوچه بیفتند گله دارند.

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44