کد خبر: ۱۱۹۲
۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

سلام به رضا(ع) از کوچه بهار

قدمت کوچه ملک‌الشعرای بهار3 به بیش از یک قرن می‌‌رسد. این معبر از حاشیه خیابان بهار آغاز و در تقاطع خیابان فرهنگ خاتمه پیدا می‌کند. نام قدیمی این خیابان سلام بود که توسط ساکنان و کسبه محلی در دهه30 به‌دلیل دیده شدن بارگاه منور امام رضا(ع) گذاشته شده بود. در انتهای خیابان سلام، جوی آبی از مجاورت یک مرکز نگهداری بیماران ذهنی در خیابان فرهنگ جاری بوده که علاوه بر تأمین آب شرب شهروندان بخشی از آن به یک انبار و کارگاه تولید یخ راه پیدا می‌کرد.

قدمت کوچه ملک‌الشعرای بهار3 به بیش از یک قرن می‌‌رسد. این معبر از حاشیه خیابان بهار آغاز و در تقاطع خیابان فرهنگ خاتمه پیدا می‌کند. نام قدیمی این خیابان سلام بود که توسط ساکنان و کسبه محلی در دهه30 به‌دلیل دیده شدن بارگاه منور امام رضا(ع) گذاشته شده بود. 

در انتهای خیابان سلام، جوی آبی از مجاورت یک مرکز نگهداری بیماران ذهنی در خیابان فرهنگ جاری بوده که علاوه بر تأمین آب شرب شهروندان بخشی از آن به یک انبار و کارگاه تولید یخ راه پیدا می‌کرد. این انبار یخ در دهه30 تعطیل و جای آن را در سال 1334 مدرسه شهید اسدا...زاده گرفت.

 

پروین قدیمی‌ترین مرکز آموزشی این کوچه بوده است که ده‌ها سال است بنای آن مخروبه شده است.

 

حسینیه هراتی‌ها در سال 1369 توسط مهاجران افغانستانی مقیم مشهد روی کارخانه قدیمی روغن‌گیری خانواده زرکش بنا شد.

 

علی اصغر باوفا تنها کاسب خیابان سلام است. باوفا در سال 1348 در این معبر متولد و از کودکی در همین خیابان به تحصیل و کار مشغول بوده است.

 

امروز به جز 3خانه قدیمی دیگر از تاریخ و هویت قدیم کوچه سلام چیزی باقی نمانده است. منازل مسکونی در این کوچه بازسازی و تعدادی عقب‌نشینی کرده‌اند.

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44