درخت کاری

ذخیره آب باران برای آبیاری درختان مجتمع مسکونی
احمد غروبی، یکی از شهروندان محله جاهدشهر با استفاده از روش‌های خلاقانه و ابتکاری خود با استفاده مجدد از آب شرب مصرف شده خانواده درختان زیادی را پرورش داده است.
پیرترین درخت مشهد را کسی دیده است؟
در جست‌وجوی درختان کهن‌سال دیار خراسان، به یک فهرست ۹ عددی رسیدیم که هیچ‌کدام از آن‌ها در مشهد قرار ندارند.
باغبان گمنام مسیر هفت‌حوض
سید جواد حسینی در اقدامی خودجوش ۳۰۰ اصله درخت توت در حاشیه بولوار هفت‌حوض کاشته و مسئولیت آبیاری آن‌ها را هم برعهده گرفته است.
درخت‌ها در کوچه شهیدحسینی محراب تک مانده‌اند
از سرسبزی و طراوت گذشته در کوچه شهید حسینی‌محراب ۷۵ که اهالی حرف آن را می‌زنند، چیزی باقی نمانده است به‌جز تک درخت‌هایی که سایه‌ای ندارند.
آقای گل گلشهر
سیدجواد رفائی ۴۱ سال دارد و دوست دارد یک گلخانه بزرگ بزند تا گل را بدون هیچ واسطه‌ای به دست مشتری برساند.
رفیق قدیمی درختان خواجه‌ربیع
همه مهدی کاظمی را به باغداری و درخت‌کاری می‌شناسند. مردی که در گوشه گوشه منطقه سه لحظه لحظه نهال سبز کرده است.
رسم توت‌چینی در مشهد قدیم به روایت احمد مرویان
مرحوم پدرم در فصل توت شش‌هفت کارگر می‌گرفت که در کنار آن‌ها همه خانواده هم کمک‌دستش بودیم. از میان ما، چند نفر گوشه‌های چادر را می‌گرفتند و یک نفر بالای درخت شاخه‌ها را می‌تکاند.