آب

سایه برج‌ها بر سر روستای «کلاته‌سرهنگ» سنگینی می‌کند
سایه برج‌های ارتفاعات جنوب سال‌هاست بر سر روستای «کلاته‌سرهنگ» سنگینی می‌کند، روستایی که با وجود نزدیکی به شهر آب لوله‌کشی و کنتور گاز و مدرسه و اتوبوس ندارد.
روستای خلج پناهگاه خاله زهرا شده است
اینجا شبه‌روستایی است که بین راه مانده است. میان آب ادانی مشهد و اولین روستای خلج گیر افتاده است. هنوز خاطره حضور در مشهد در ذهنت کمرنگ نشده است که به این روستا می‌رسی. فضایی دل‌نشین برای عبور و سخت برای زندگی!
پیر آبادی طرق
حاج «رمضانعلی الله‌رسان» طرق را قدیمی‌تر‌ها خوب می‌شناسندش و بچه‌ها نامش را از پدرانشان شنیده‌اند.هرجا قدمی برای طرق برداشته می‌شود یا کاری راه می‌افتد، پای حاجی در میان است.
ذخیره آب باران برای آبیاری درختان مجتمع مسکونی
احمد غروبی، یکی از شهروندان محله جاهدشهر با استفاده از روش‌های خلاقانه و ابتکاری خود با استفاده مجدد از آب شرب مصرف شده خانواده درختان زیادی را پرورش داده است.
یادگار منبع آب قدیمی مشهد در کوچه باغ منبع
در نقشه قدیمی مربوط به دهه سی مشهد، اسم کوچه دانشگاه ۱۷ را «باغ منبع» نام‌گذاری کرده بودند. این محدوده دردهه ۲۰، به خاطرمنبع آب بزرگی که در آن وجود داشته، مردم این اسم را رویش گذاشته‌اند.
باغ‌های احمدآباد با جوی آب باغ سرم‌سازی سیراب می‌شدند
در دیوارِ همه خانه‌های احمد آب اد سوراخ یا سویی تعبیه شده بود که از میان آن جوی آب ی عبور می‌کرد. این جوی آب از باغ سرم‌سازی می‌آمد.
داستان ساخت سقاخانه «اسماعیل طلا»
فتحعلی شاه به‌رسم سپاس از دور‌اندیشی اسماعلی‌خان، هم‌وزنش به او طلا اهدا می‌کند. این سردار، طلا‌ها را صرف ساختن سنگاب حرم رضوی می‌کند.