کد خبر: ۱۳۲۲
|
۱۳ شهريور ماه ۱۴۰۰   ۰۰:۰۰
زمین‌های این کوچه و بخش مهمی از محله مشهد قلی به «ارباب کدیور» تعلق داشته است. از گذشته‌های دور «کدیور» مسجدی را در این کوچه می‌سازد. به همین دلیل این معبر از همان زمان یعنی حدود50سال پیش به کوچه مسجد معروف می‌شود. مدتی بعد و در دوران جنگ این معبر به نام شهید علی نبی خاکی که یکی از شهدای دفاع مقدس است نام‌گذاری می شود. این شهید ساکن محله نبود.

زمین‌های این کوچه و بخش مهمی از محله مشهد قلی به «ارباب کدیور» تعلق داشته است. از گذشته‌های دور «کدیور» مسجدی را در این کوچه می‌سازد. به همین دلیل این معبر از همان زمان یعنی حدود50سال پیش به کوچه مسجد معروف می‌شود. مدتی بعد و در دوران جنگ این معبر به نام شهید علی نبی خاکی که یکی از شهدای دفاع مقدس است نام‌گذاری می شود. این شهید ساکن محله نبود.بعد از شهادت صفرعلی علیزاده که از اهالی مشهد قلی بود این کوچه به نام شهید صفر علی علیزاده تغییر نام پیدا کرد.

 

مسجد قدیمی جوادالائمه(ع) در ابتدای این کوچه قرار دارد و در سال 1357 این مسجد تجدید بنا شده است.

 

 

دبستان درخشنده حدیدی‌پور در سال 1342ساخته شد و یکی از قدیمی‌ترین مدارس جاده قدیم است.


 

امیر نجفی‌زاده با 35سال سن قدیمی‌ترین کاسب این کوچه است او از 7سالگی کار در این سوپرمارکت را شروع کرده است.

 

 

مرکز فرهنگی شهید عبدا... عبدی در دوران جنگ ایجاد شد و چه در آن‌زمان و چه بعد از آن در تربیت نسل انقلابی محله نقش داشته است.

 

ارسال نظر
:
:
: