بازار

رنگ‌فروشی در بازار عباسقلی‌خان با خط سیاق
حجره‌ سید حسن موسوی تنها چراغ روشن است میان حجره‌های بی‌فروغ کاروانسرای عباسقلی‌خان و بازار ی که پارکینگ خودرو‌ها شده است.
سرای شاهرودی؛ از علافی تا خواربارفروشی
در گذر زمان علافی‌ها و پشم فروشی‌ها جمع شد و درحال حاضر سرای شاهرودی بیشتر به فروش کلی خواروبار و حبوبات شهرت دارد.
کوچه سبز شنبه‌بازار
در سمت راست کوچه شهیدنبی‌زاده ۸ که به بزرگراه شهید بابانظر متصل می‌شود بوستان بسیج قرار دارد و همین ویژگی، زندگی در این معبر را مفرح و شاد کرده است.
یکشنبه‌بازار نوپای شهرک شهیدباهنر
نزدیک به یک سال دوندگی کردیم تا توانستیم از شهرداری مجوز یکشنبه‌ بازار شهرک را بگیریم. حالا حدود سی‌خانم در این بازار چه شرکت کرده‌اند.
افزایش امنیت، ارمغان شب‌بازار راهنمایی
شب‌ بازار بوستان خطی بخارایی، آمد‌وشد مردم را بیشتر کرده است. به گفته کسبه، این بازار روشنایی و رونق بیشتری به خیابان راهنمایی آورده است.
خیابان ورزش‌دوستان الهیه
خیابان اقدسیه ۱/ ۴۰ یکی از معابر فرعی محله نقویه است که خیابان اقدسیه را با پیچ‌وخم زیاد به خیابان سجادیه ۲۶ متصل می‌کند و البته این روز‌ها خبری از تابلو نام معبر در آن دیده نمی‌شود.
بازارچه چهارراه مخابرات، خانه امید ۲۵ خانواده است
از زمانی‌که به این بازار چه آمدم، درآمدم خیلی بهتر شده است. اینجا را دوست دارم، چون همه با هم صمیمی هستیم و محیط آرام و سالمی دارد.