محله رسالت منطقه۱۰

محله
منطقه ۱۰

رسالت منطقه۱۰

رسالت ازقدیمی‌ترین محلات شهرک غرب است که ازشرق به میدان نمایشگاه متصل است.اوایل دهه۶۰تعاونی مسکن شماره‌یک اتوبوس‌رانی،هزارقطعه زمین اززمین شهری گرفت و۲۰۰واحد ویلایی ساخت وبه کارکنان اتوبوس‌رانی تحویل داد وآن‌ها درخیابان میعاد محله ساکن شدند.شهرک اتوبوس‌رانی دومین شهرکی بودکه بعدازشهرک لشکر درقاسم‌آباد ساخته شد.

محله رسالت منطقه۱۰
مالکان یوسفیه به سبک حاج حسین‌آقا ملک، زمین‌هایشان را بخشیدند
آن‌طورکه قدیمی‌های یوسفیه تعریف می‌کنند، حدود60-50 سال قبل یوسفیه یکی از روستاهای غرب مشهد بود که چند بزرگ مالک آن را اداره می‌کردند و این خیابان فعلی محل زندگی کشاورزانی بوده است که روی زمین‌های آن‌ها کار می‌کردند. در دهه 40 و 50 خورشیدی مالکانی که یوسفیه ملک آن‌ها بود و اینجا زیرنظرشان اداره می‌شد، تصمیم گرفتند که به سبک و سیاق حاج حسین ملک به کشاورزها چیزی ببخشند و قرار بر این شد که اراضی مسکونی یوسفیه را به آن‌ها بدهند. بزرگ‌ترین زمین‌ها 2000متر بود و کوچک‌ترین 500متر.
نشانی از قاسم‌آباد قدیم
یوسفیه 9 محوری‌ترین کوچه راسته یوسفیه است. قدیمی‌های اینجا که برای بزرگ مالکان محدوده قاسم‌آباد زراعت می‌کردند هنوز باغ های میوه و قنات قدیمی قاسم آباد را به یاد دارند. بعدها، تعاونی نهضت سوادآموزی زمین‌ها را به قطعات 200 متری تقسیم و هر قطعه را به ۲نفر واگذار کرد. با افزایش تقاضا، تقسیم زمین‌ها به واحدهای کوچک‌تر تا آنجا پیش رفت که واحدهایی با متراژ حتی 30 متر هم در این محله ساخته شد.
ماجرای تشکیل شهرک اتوبوس‌رانی در غرب مشهد
یک روز همه افراد شاغل در سازمان اتوبوس‌رانی را جمع کردم تا زمین‌ها را قرعه‌کشی کنیم. چون زمین به تعداد همه نبود، به هرکس یک برگه قرعه‌کشی دادیم. در این میان عده‌ای تازه‌داماد و عده‌ای بی‌خانه بودند و بیشتر به این زمین احتیاج داشتند. پیش از قرعه‌کشی به راننده‌ها گفتم بالاغیرتا هرکس نیاز ندارد، قرعه‌اش را بگذارد و برود. تعداد زیادی از افرادی که حضور داشتند، قرعه را گذاشتند و رفتند.
طناب‌زنان قهرمان
سیدمحمد حسینی و دوستان هم‌محله‌ای‌اش بعد از حضور در برنامه عصر جدید به دنبال ساختن آینده‌ای بهتر هستند. جالب است بدانید قد و قامت این 3نفر وقتی کنار هم می‌ایستند، آرم شبکه 3 سیما را در ذهن تداعی می‌کند که در میان آن‌ها، سیدمحمد قامت کوتاه‌تری دارد.