خوش نویس

دل محمد ملک، شورِ خوشنویسی را می‌زند
محمد ملک، امید دارد که هنر خوشنویسی به زندگی مردم راه پیدا کند و برای این کار حتی آثارش را رایگان به مردم اهدا کرده است.
ابراز دغدغه‌های محیط‌زیستی با خطاطی!
امیرعلی برومند، دانشجوی مهندسی محیط‌زیست دانشگاه فردوسی دغدغه‌‌های محیط‌زیستی‌اش را با نگاهی هنرمندانه‌ بیان می‌کند.
دو اثر هاشم طلائیان بجستانی ثبت موزه ملی شده است
«شام عاشورا» و «اسماء الحسنی»، ۲ اثر هاشم طلائیان بجستانی هستند که ثبت موزه ملی ایران شده و در پای هر دو اثر، امضای استاد فرشچیان است.
اقبال دوباره هنر به خوش‌نویس محله اقبال
سیدرضا صفوی می‌گوید: من پانزده‌سال مدرس دو رشته خوش‌نویسی و تذهیب بوده‌ام، اما برای سه سال، قلم از من فرمان نمی‌برد؛ گویی اصلا خطاط نبودم! هیچ‌کس نمی‌دانست مشکل کجاست.
خطاطی سنگ مزار تلخ است
سیدحسین کاظمیان در سنگ مزارنویسی اتفاق‌های عجیب بسیاری پیش می‌آید: یک‌بار سنگ مزار پدری را می‌نوشتم که برای نجات پسرش در دریا به آب زده و غرق شده بود.
سلطان علی مشهدی، الگوی خوشنویسان قاسم‌آباد است
انجمن خوشنویسان قاسم‌آباد که «مرکز خوشنویسی سلطان علی مشهدی» نام دارد در انتهای پارکی بین فلاحی ۱۵ و ۱۷ واقع شده است.
سریع‌ترین خوش نویس ایران پنجاه قرآن کتابت کرده است
علیرضا بهدانی هنرمند خوشنویسی که در میانسالی ۵۰ قرآن و ۵۰ دیوان شعر کتابت کرده و آثار هنری‌اش در خانه، آموزشگاه و کارگاه کارش روی هم انباشته شده است.