کد خبر: ۶۴۰
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

«خشنودی» در حسین‌آباد

از شلوغی ترافیک ابتدای خیابان میرزاکوچک خان و انبوه مغازه‌هایش که بگذری به خیابانی بزرگ در میرزا کوچک خان28 می‌رسی که عریض‌بودن خیابانش با نماهای امروزی مجتمع‌های مسکونی تازه‌ساز در دو طرفش آن را از خیابان‌های اطرافش متمایز کرده است. کوچه‌ای که بخشی از محله حسین‌آباد جدید است اما بین ساکنان به نام شهید خشنودی معروف است. قدیمی‌های محله خوب به خاطر دارند روزگاری دور و دیر به جای این آپارتمان‌های تازه‌ساز زمین‌های کشاورزی معروف به «بژمه» در تملک «عبدا... رضوی» بوده است.

از شلوغی ترافیک ابتدای خیابان میرزاکوچک خان و انبوه مغازه‌هایش که بگذری به خیابانی بزرگ در میرزا کوچک خان28 می‌رسی که عریض‌بودن خیابانش با نماهای امروزی مجتمع‌های مسکونی تازه‌ساز در دو طرفش آن را از خیابان‌های اطرافش متمایز کرده است. کوچه‌ای که بخشی از محله حسین‌آباد جدید است اما بین ساکنان به نام شهید خشنودی معروف است. قدیمی‌های محله خوب به خاطر دارند روزگاری دور و دیر به جای این آپارتمان‌های تازه‌ساز زمین‌های کشاورزی معروف به «بژمه» در تملک «عبدا... رضوی» بوده است. کوچه شهید خشنودی 1 تا 14 با آنکه جمعیت زیادی دارد، در آن اثری از مسجد و فضای سبز و امکانات ورزشی و بهداشتی و درمانی نیست.

 

«+زندگی»بهزیستی کوچکی است که به گفته مهین کوشک‌آباد، مدیر آن، در کنار کمک به مددجوها، خدمات عام‌المنفعه همگانی دارد.

 

علی اسماعیل‌پور، رئیس شورای اجتماعی و خلیل محمدزاده، ساکن قدیمی و معتمد محله هستند.

 

سال‌ها پیش 25 بلوک را سازمان بهزیستی مشهد برای معلولان جسمی و حرکتی در خیابان شهید خشنودی4 ساخت؛ درحالی که اثری از مناسب‌سازی در آن نیست.

 

روزی روزگاری این کارگاه بزرگ آلومینیوم‌سازی، دامداری برادران محمدزاده بود که 20سال پیش به‌دلیل مسائل بهداشتی به تپه سلام منتقل شد.

 

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44