کشاورز

مسجد قلعه ساختمان حاصل نیت خیر ۸۸ کشاورز است
با اجرایی‌شدن طرح اصلاحات ارضی، کشاورز ان قلعه ساختمان تصمیم می‌گیرند دیوار‌های اولین مسجد را در زمین خودشان بالا ببرند.
محله نوده؛ یادگار داماد شاه عباس
محله نوده که امروز بخش زیادی از حاشیه شهر را در خود جا داده، در روزگار صفویه یکی از اراضی شاهانه بوده است.
همه چیز درباره ابرپروژه تصفیه‌خانه طبرسی شمالی
قسمت ناگوار ماجرا اینجاست که با کاسته‌شدن از حجم فاضلاب خانگی و افزایش سموم فاضلاب صنعتی به احتمال زیاد، در آینده محصولات کشاورز ی خطرناک‌تری در این مزارع تولید می‌شود.
مرد آهنین ادوات کشاورزی
حاج‌محمد حداد‌خداپرست، قدیمی محله عامل، از بنیان‌گذاران ادوات کشاورز ی ایران است.
کشت مرگ در زمین‌های سبز کشف‌رود!
با وجود قول‌های مکرر مسئولان برای جمع‌آوری بساط فاضلاب کشف‌رودسبزی‌های آلوده همچنان سلامت مردم را تهدید می‌کند.
چهل‌بازه چشم به راه تکمیل
پروژه‌های کشت‌پارک و رودپارک که قرار بود سال ۱۴۰۰ به پایان برسند، همچنان نیمه‌کاره مانده‌اند.
کوچه پشت هنرستان کشاورزی محله امیریه
خیابان شهید ثنایی، یکی از معابر فرعی محله امیریه، واقع در بولوار عصمتیه است که از کوچه عصمتیه‌۳ آغاز می‌شود و تا تقاطع بولوار سجادیه ادامه دارد؛ دیوار هنرستان کشاورز ی شهید یوسفی در این معبر کشیده شده است.