علی باقرزاده

علی باقرزاده؛ بقای شعر خراسان بود
علی باقرزاده تعریف می‌کرد: وقتی داستان زندگی بخشدار هویزه را شنیدم، بسیار تحت‌تأثیر قرار گرفتم و همان‌جا در مدتی کوتاه، شعری سرودم که بعد‌ها هرکار کردم، نه توانستم بیتی به آن اضافه و نه بیتی از آن کم کنم.
مقبره الشعرای توس، خانه ابدی شاعران خراسان
نخستین جرقه‌ همجواری با حکیم طوس، با دفن پیکر حسین خدیوجم در بقعۀ منسوب به هارونیه و مهدی اخوان‌ثالث در باغ آرامگاه فردوسی در سال ۶۹ زده شد.