قهرمان

عاقبت خیر خواهران کاراته‌کار عافیتی‌پور
بهاره و بیتا عافیتی‌پور، خواهران رزمی‌کار بولوار شهید‌رستمی در محله شهیدرستمی هستند که در رشته کاراته مدال‌‌آوری می‌کنند.
کریم محمدیان، پدر کشتی‌ خراسان بود
کریم محمدیان برای آن‌ها که می‌شناسندش یک اسطوره و برای آن‌ها که نامش را شنیده‌اند، یک اعجاز به شمار می‌رود.
مجتبی، رزمی‌کار آچار به دست!
سید‌مجتبی طباطبایی از آن بچه‌های عشق کاراته است که در شانزده‌سالگی، شش‌مدال قهرمان ی را از آن خود کرده است، یک مدال کشوری و پنج‌مدال استانی. مشوق او در ورزش، پدرش است.
کشتی باچوخه افتخار توس است
پهلوان حسن قادرآبادی که در خانواده‌ای پهلوان‌پرور به دنیا آمده و با بیش‌از یک‌دهه حضور مستمر در میادین ورزشی ۳۰‌مقام استانی، کشوری و بین‌المللی را در کشتی باچوخه، پهلوانی و جودو به‌دست آورده است.   
قهرمان دهه ۴۰ دوومیدانی استان، همچنان می‌دود
از سال ۴۸ که استعداد محمد بیابانی در زمینه دوومیدانی کشف شده تا امروز که هفتادسالگی را رد کرده، پا از دویدن نکشیده است.
صبر ایوب جواب داد
ایوب خاوری صبرش هم به نامش می‌خورد، وقتی تمام سال‌هایی که می‌توانسته قهرمان جهان شود، به‌خاطر زیادبودن هزینه‌ها به خودش دلداری می‌داد که امسال هم نشد اما بالاخره در مسابقات جهانی با مدال طلا به خانه‌اش بازگشت.
زندگی با ووشو
ملیکا کلاته‌احمدآبادی نوجوان بااستعداد و سخت‌کوش مشهدی از مسابقات کشوری با مدال طلا به خانه بازگشت.