کد خبر: ۶۳۳۳
۱۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۶

کوچه فرهنگیان در محله گوهرشاد

به گفته ساکنان قدیمی، این کوچه اوایل دهه‌۶۰ خاکی بود و آبادانی نداشت. به‌مرور فعالیت مراکز آموزشی و اداری در این کوچه، آن را به یکی از معابر شلوغ و پر‌تردد شهر تبدیل کرد.

کوچه شهید‌اسفندیانی‌۱۲ از یک سو به خیابان اسفندیانی و از سوی دیگر به کاشف غربی منتهی می‌شود. به گفته ساکنان قدیمی، این کوچه اوایل دهه‌۶۰ خاکی بود و آبادانی نداشت. به‌مرور فعالیت مراکز آموزشی و اداری در این کوچه، آن را به یکی از معابر شلوغ و پر‌تردد شهر تبدیل کرد.

 

کوچه فرهنگیان در محله گوهرشاد

آموزش‌و‌پرورش ناحیه ۴ و ادارات و سازمان‌های وابسته به این سازمان و چند مرکز آموزشی در این کوچه واقع است. شهیداسفندیانی، یکی از شهدای دوران جنگ تحمیلی، ساکن این کوچه بوده است.

کوچه فرهنگیان در محله گوهرشاد

دبستان استقلال از مراکز آمــوزشی کوچه اسفندیانی‌۱۲ است. این مدرسه دخترانه که سال‌۱۳۶۳ تأسیس شد، ابتدا راهنمایی دخترانه بود، اما بعد‌ها به دو مدرسه دبستان دوره اول و دوم تقسیم شد.

کوچه فرهنگیان در محله گوهرشاد

دو بوستان محلی بی‌نام در انتهای این کوچه از سمت کاشف غربی قرار دارد. این دو بوستان کوچک محلی به وسایل ورزشی مجهز است.

کوچه فرهنگیان در محله گوهرشاد

وجود مراکز آموزشی و نزدیکی به پاساژ تجاری گوهرشاد، سبب شده است این کوچه و کوچه‌های اطراف شبیه پارکینگی عمومی باشد.

ارسال نظر