کد خبر: ۴۸۰۹
۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۰

کوچه پر توت مسجد مِلکی در محله ثامن

گلشهری‌ها کوچه شهیدشفیعی‌19 رابا برنامه‌های پرشور‌وحال مسجد بنامش، مِلکی صاحب‌الزمان(عج)، می‌شناسند؛ کوچه‌ای که هنوز در گوشه‌وکنارش درخت‌های تناور توت بر سر رهگذران سایه انداخته.

گلشهری‌ها کوچه شهیدشفیعی‌19 واقع‌در محله ثامن را با برنامه‌های پرشور‌وحال مسجد بنامش، مِلکی صاحب‌الزمان(عج)، می‌شناسند؛ کوچه‌ای که به گفته موسپیدهایش در حوالی سه‌راه درخت توت است و هنوز در گوشه‌وکنارش درخت‌های تناور توت بر سر رهگذران سایه انداخته.

پنجاه‌سال پیش این گذر جزو کوچه‌های آباد این محدوده بوده و در اندک خانه‌های کاهگلی‌اش، زندگی جریان داشته است.هنوز هم حس زندگی در این کوچه به چشم می‌خورد و در هر مناسبت مذهبی با پرچم‌هایی آذین بسته می‌شود و همسایه‌های همدل به رسم گذشته، احوالپرس هم هستند. وجود علائم راهنمایی و رانندگی در آن هم نشان از قانون‌مداربودن ساکنانش دارد.

کوچه مسجد مِلکی در محله

مسجـد مِلکی صاحب‌الزمان(عج) عمر پنجاه ساله ای دارد.

عنوان «ملکی»برای این مسجداز این جهت انتخاب شده که همه خانه های این کوچه سند ملکی دارد و از طرف دیگر با مسجد قدیمی همنام در ابتدای خیابان شهید شفیعی اشتباه گرفته نشود.

 

کوچه مسجد مِلکی در محله

دل خوشی های بتول جعفری هشتاد و هشت ساله کم نیست. گاهی تکه قالی قرمز رنگ و رو رفته ای مقابل خانه‌اش پهن می کند و به دیوار تکیه می‌دهد. می‌گوید همسایه‌های این کوچه حسابی هوایش را دارند.

 

کوچه مسجد مِلکی در محله

طوری صورتش را با ماسک و چادر پوشانده که برای هیچ کسی شناسایی نشود. اما ساکنان قدیمی کوچه این زن را خوب می شناسند.

او که نمی‌خواهد اسمش را بدانیم، هر روز کوچه و مقابل مسجد را آب و جارو می کند و می‌گوید باید به هم کمک کنیم.

 

کوچه مسجد مِلکی در محله

شهید سید جبار حسینی مقدم زمانی در این کوچه زندگی می کرده. او در جنگ تحمیلی وقتی جوان بوده در ایستگاه حسینیه مناطق جنگی به شهادت رسید.

کلمات کلیدی
ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44