کد خبر: ۱۳۹۲
|
۲۲ شهريور ماه ۱۴۰۰   ۰۰:۰۰
کوچه شهدای تاکسی‌رانی از خیابان‌های متفاوت منطقه5 است. ابتدای آن پر از تعمیرگاه، باتری‌سازی و انبار است. اما کمی که پایین‌تر بروی بافت مسکونی را هم می‌بینی. به گفته اهالی قدیمی تا ٣٠سال پیش اینجا تا چشم کار می‌کرده زمین خاکی بوده و کم کم ساخت و ساز، آسفالت و چمن‌کاری در آن انجام می‌شود. نام‌گذاری این خیابان هم داستان خودش را دارد. آن اوایل این محدوده در بین اهالی به ٤٥متری خاکی معروف بوده است. سپس اداره تاکسی‌رانی، اینجا تعمیرگاهش را تأسیس می‌کند و این کوچه به «تاکسی‌رانی» معروف می‌شود.

کوچه شهدای تاکسی‌رانی از خیابان‌های متفاوت منطقه5 است. ابتدای آن پر از تعمیرگاه، باتری‌سازی و انبار است. اما کمی که پایین‌تر بروی بافت مسکونی را هم می‌بینی. 

به گفته اهالی قدیمی تا ٣٠سال پیش اینجا تا چشم کار می‌کرده زمین خاکی بوده و کم کم ساخت و ساز، آسفالت و چمن‌کاری در آن انجام می‌شود. نام‌گذاری این خیابان هم داستان خودش را دارد. آن اوایل این محدوده در بین اهالی به ٤٥متری خاکی معروف بوده است. سپس اداره تاکسی‌رانی، اینجا تعمیرگاهش را تأسیس می‌کند و این کوچه به «تاکسی‌رانی» معروف می‌شود. مدتی بعد هم تاکسی‌ران‌های منطقه به یاد شهدای تاکسی‌ران نام آن را «شهدای تاکسی‌رانی» می‌گذارند.

 

پارک غزه در حاشیه این خیابان قرار دارد که به درخواست اهالی راه‌اندازی شده است.

 

مسجد حجت تنها مسجد این محدوده است که سال ١٣٧٧ تأسیس و همه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی اهالی به همین مسجد ختم می‌شود.

 

محمد عشقی از قدیمی‌ترین باتری‌سازهای این خیابان است که سال١٣٦٩ در این کوچه مغازه‌اش کار را باز کرده است.

 

دبستان پسرانه جواد الائمه(ع) قدیمی‌ترین مدرسه در این خیابان است که در سال ١٣٦٢ تأسیس شده است.

 

ارسال نظر
:
:
: