درباره غلامرضا آذری خاکستر
نوشته های غلامرضا آذری خاکستر در سایت مشهد چهره
موقوفه «سلطانم»
موقوفه «سلطانم»
تأمل در نام‌های برخی بنا‌ها نشان می‌دهد ریشه و سابقه آن‌ها به شکلی با زنان گره خورده است، از جمله «خان‌سلطانم» در شهر مشهد. این بنا پس از تکمیل، وقف آستان قدس رضوی شده است. اکنون اثری از آن باقی نمانده، ولی در اسناد و مکاتبات تاریخی به ‌کرات از آن یاد شده است.