اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق: مشهد
اذان صبح
۰۳:۲۴:۲۲
طلوع افتاب
۰۵:۱۴:۵۶
اذان ظهر
۱۲:۳۴:۳۱
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۵۱
اذان مغرب
۲۰:۱۳:۰۶