کد خبر: ۳۰۰۵
۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۰

بافت مسکونی در احاطه زمین‌های رها

ساکنان خودشان هم می‌دانند تعبیر زیبایی نیست اما خیابان پنجتن40 به گفته آن‌ها آخر محدوده است و به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی کال، ابتدای آن به «مگس‌آباد» معروف بوده است. این معبر به خیابان افسر شمالی 83 (دریای دوم) ختم می‌شود و وجود زمین‌های افتاده و رها از ویژگی‌های آن است که دردسرهای زیادی دارد. به‌ویژه به این علت که مجاور با دبیرستان علی‌بن‌ابیطالب، دبیرستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دبیرستان الزهراست. در محدوده این خیابان، زمین بایر بیش از بافت مسکونی آن است.

ساکنان خودشان هم می‌دانند تعبیر زیبایی نیست اما خیابان پنجتن40 به گفته آن‌ها آخر محدوده است و به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی کال، ابتدای آن به «مگس‌آباد» معروف بوده است. این معبر به خیابان افسر شمالی 83 (دریای دوم) ختم می‌شود و وجود زمین‌های افتاده و رها از ویژگی‌های آن است که دردسرهای زیادی دارد. به‌ویژه به این علت که مجاور با دبیرستان علی‌بن‌ابیطالب، دبیرستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دبیرستان الزهراست. در محدوده این خیابان، زمین بایر بیش از بافت مسکونی آن است.

دبیرستان دخترانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با دبیرستان علی‌بن‌ابیطالب  در میانه معبر همسایه است و سال 1396 احداث شده است.

 

غلامحسین نیک‌سرشت که مصالح‌فروشی دارد و یکی از قدیمی‌ترین ساکنان  محله است می‌گوید: زمین‌های این محدوده وسعت زیادی دارد و مربوط به خاندان انصاری است. 

 

با اینکه برخی از زمین‌ها دیوارکشی شده است، رفت‌وآمد معتادان آن‌ها را ناامن کرده است.

 

مرکز تلفن پنجتن در ابتدای این معبر است و بیش از 15 سال از فعالیت آن برای ساکنان این محدوده و محله‌های مجاور می‌گذرد.

 

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44