کد خبر: ۱۴۲۰
|
۲۵ شهريور ماه ۱۴۰۰   ۰۰:۰۰
خیابان مهران۱۳ از یک طرف به خیابان شهید رجایی۳۴ متصل است. روند توسعه این خیابان از حدود ۳۰سال قبل آغاز شده است و اکنون به عنوان یک معبر آرام و دارای امکانات، فضایی مناسب برای زندگی اهالی محله سیدرضی است. این خیابان تا حدود ۱۲سال قبل مرکز کارگاه‌های جوشکاری، نجاری و تعمیرات خودرو بوده است که در مرور زمان به واسطه افزایش بافت مسکونی، کسبه بیشتری برای برطرف‌کردن نیازهای محله در این معبر ساکن شده‌اند و راسته قدیمی انبارها و کارگاه‌ها اکنون تبدیل به تجاری‌محله مهران۱۳ شده است.

خیابان مهران۱۳از یک طرف به خیابان شهید رجایی۳۴ متصل است. روند توسعه این خیابان از حدود ۳۰سال قبل آغاز شده است و اکنون به عنوان یک معبر آرام و دارای امکانات، فضایی مناسب برای زندگی اهالی محله سیدرضی است.

 این خیابان تا حدود ۱۲سال قبل مرکز کارگاه‌های جوشکاری، نجاری و تعمیرات خودرو بوده است که در مرور زمان به واسطه افزایش بافت مسکونی، کسبه بیشتری برای برطرف‌کردن نیازهای محله در این معبر ساکن شده‌اند و راسته قدیمی انبارها و کارگاه‌ها اکنون تبدیل به تجاری‌محله مهران۱۳ شده است.

 

مجتمع آموزشی توان‌خواهان در 2دوره دبستان با نام مدرسه شهید صیاد شیرازی و متوسطه با نام هنرستان شهید کاوه در این خیابان دایر است.

 

سید مرتضی حسینی از نخستین کسبه مهران۱۳ و جوان معتمد در بین ساکنان‌ محله است.

 

بوستان مینا در اوایل دهه ۸۰ در این معبر ساخته شد و حضور ورزشکاران صبح‌های بسیار پرنشاطی را در این بوستان رقم می‌زند.

 

ماه‌گل مروی، بانوی پر‌انرژی خیابان سیدمرتضی، در هفتمین دهه از زندگی خود در این معبر مشغول فروش سبزیجات آماده است و به انصاف و کیفیت کار معروف است.

ارسال نظر
:
:
: