موزه

رونمایی از نسخ فاطمی در حرم مطهر
3نسخه خطی نفیس مرتبط با حضرت فاطمه(س) در حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
نخستین کتاب چاپ‌ سنگی ایران وقف آستان قدس شد
شهروند تبریزی نخستین کتاب چاپ سنگی ایران را که یک جلد قرآن کریم با قدمت 193سال است، وقف کتابخانه حرم مطهر کرد.
مرمتگاه تاریخ
حوزه مرمت حرم همزمان با کتابخانه پایه‌اش گذاشته شده است و تا کنون ادامه دارد. در اسناد دوره صفویه نیز که دخل و خرج کتابخانه را نوشته جایی به هزینه ملاصحاف‌باشی اشاره کرده که نشان می‌دهد از دوران صفویه کارمندانی این کار را انجام می‌داده‌اند.
تعمیرکار چرخ‌هایی که دیگر نمی‌چرخند
عباس زاهدی یکی از مردهای بزرگ شده در محله مقدم است که عشق و کارش با صنعت و تعمیر چرخ‌های خیاطی در هم آمیخته است. شغل و تخصص او امروز در شهر مشهد چندان طرفداری ندارد، اما مغازه عباس‌آقا از رونق خوبی برخوردار است. این رونق نتیجه 33سال کار شرافتمندانه است که باعث شده خیاطان و کارگاه‌های تولیدی پوشاک محلات مختلف شهر و حتی شهرستان‌های اطراف مشهد، وقتی کارشان لنگ می‌شود به تعمیرگاه کوچک او مراجعه کنند.