کد خبر: ۱۱۶۸
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

کوچه "حمام" این روزها برو و بیایی دارد

کوچه پنجتن34 نسبت به دیگر کوچه‌های این محدوده عریض‌تر است اما وجه اشتراکی که کوچه‌های این محدوده شهری با یکدیگر دارند و یکی از مشکلات آن‌ها هم به‌شمار می‌آید، ریزدانگی و متراژ کم خانه‌هاست. این کوچه که تا چند سال گذشته مسدود بود، حالا به چند خیابان راه دارد؛ خیابان دهخدا و افسر. امتیاز ویژه‌اش نیز این است که همه خیابان‌ها به صدمتری کمربندی نیز متصل است و به آن راه دارد. این کوچه که ابتدا به‌نام «حمام» معروف بود، حالا به‌نام شهید رجبعلی برزنونی است.

کوچه پنجتن34 نسبت به دیگر کوچه‌های این محدوده عریض‌تر است اما وجه اشتراکی که کوچه‌های این محدوده شهری با یکدیگر دارند و یکی از مشکلات آن‌ها هم به‌شمار می‌آید، ریزدانگی و متراژ کم خانه‌هاست.

 این کوچه که تا چند سال گذشته مسدود بود، حالا به چند خیابان راه دارد؛ خیابان دهخدا و افسر. امتیاز ویژه‌اش نیز این است که همه خیابان‌ها به صدمتری کمربندی نیز متصل است و به آن راه دارد. این کوچه که ابتدا به‌نام «حمام» معروف بود، حالا به‌نام شهید رجبعلی برزنونی است.

 

تاریخ احداث مسجد امام‌رضا(ع) که حاج‌محمد وجدانی واقف آن است، به سال1362 برمی‌گردد. پایگاه شهید چراغچی یکی از مجموعه‌های پویا و فعال مسجدی است.

 

عباس خدمتگزار شصت‌سالگی را گذرانده و این روزها خودش را با خرازی سرگرم کرده است. کنارش قصابی هم دارد. گفته می‌شود یکی از قدیمی‌ترین ساکنان کوچه است. خودش نقل می‌کند: جریان ساکن‌شدنشان به سال63 برمی‌گردد.

 

10سال است از پاگرفتن حسینیه جان‌نثاران علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) در شهید برزنونی می‌گذرد که حاج عبدالحسین برزنونی، پدر شهید، آن را وقف کرده است.

 

دبستان دخترانه «فهیمه» و پسرانه «شهید آیت‌ا... صدوقی» دیواربه‌دیوار هم قرار دارند. تاریخ ساخت مدرسه پسرانه به سال1366 و دیگری به 5سال بعد برمی‌گردد.

 

ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44