حوض انبار معجردار

۸ مسجد اطراف حرم که به‌زودی مرمتشان تمام می‌شود
در چند دهه گذشته بنا به ضرورت اجرای برخی پروژه‌ها به‌ویژه ساخت معابر جدید با وجود همه کش‌وقوس‌ها، مساجدی تخریب و با رعایت غبطه وقف و احیای حقوق موقوفات، تبدیل به احسن شده‌اند؛ مساجدی که باوجود وقفی‌بودن، شهرداری منطقه ثامن در ساخت جایگزین آن‌ها و تجهیزشان نقش بسزایی علاوه بر دادن پروانه رایگان داشته است.هم‌زمان با ساخته‌شدن و نوسازی هشت مسجد جدید در محدوده حرم مطهر که بیشترشان سال آینده افتتاح خواهند شد، در گزارش پیش‌رو نگاهی داریم به این مساجد که در نزدیک‌ترین نقطه به محل قبلی‌شان در حال ساخت است.