پارک کوهسنگی

جشن نور و معرفت در بوستان کوهسنگی
امسال دومین سالی است که شاهد برگزاری جشنواره هنر‌های نوری در بوستان کوهسنگی هستیم. امسال بیش‌از چهل‌اثر نوری و ۱۵۰‌المان در بوستان کوهسنگی جانمایی شده است.
عشق راکت‌های بوستان کوهسنگی
مدیریت بوستان کوهسنگی با‌توجه‌به محبوبیت این ورزش و برای رفاه ورزشکاران در سال‌۱۳۹۵ دو میز سیمانی را تبدیل به ۱۰ میز شیشه‌ای کرد.
کوچه کارخانه پپسی‌‌کولا
کوچه کوهسنگی‌۱۵ در گذشته به نام اسدی شهرت داشت. کارخانه پپسی‌کولا در این کوچه، از پررنگ‌ترین نوستالژی‌هایی است که ساکنان محله احمدآباد به خاطر دارند.
کوچه پارکینگ حکیم نظامی؛ معبری با ۲ خانه!
کوچه‌ پارکینگ حکیم نظامی به موازات کوچه شهیدبهشتی ۵۹ و درست مقابل بوستان کوهسنگی قرار دارد؛ که تنها ۲ خانه در آن قرار گرفته‌است.
بیمارستان عروسک‌ها در فرهگسرای کودک و آینده
وارد فرهنگ‌سرای کودک و آینده که می‌شوید، آقای دکتر شیر و خانم پرستار خرگوشه با آن لباس‌های عروسکی شادشان از بچه‌ها می‌خواهند که ساعتی را با آن‌ها در فضای بیمارستان عروسک‌ها وقت بگذرانند.
آشنایی با ١۴ قرن تمدن در موزه خراسان بزرگ
با بازدید از موزه خراسان بزرگ می‌توانید با ١۴‌قرن تاریخ ایران آشنا شوید؛ زیرا بسیاری از محققان بر این نظرند که تاریخ ایران با شناخت تاریخ خراسان ممکن می‌شود.
کوهسنگی2، کوچه‌ای با خاطرات انقلاب
کوهسنگی2 یکی از کوچه‌هایی است که به‌دلیل واقع‌شدن در پشت ایستگاه مترو به‌ندرت کسی متوجه آن می‌شود. کوچه‌ای پرکاربرد که یکی از درهای مجتمع زیست خاور به آن باز می‌شود و سرنبش آن سینما آفریقا قرار دارد. این کوچه که سن‌وسالش نزدیک به 50سال است در جریان انقلاب اسلامی یکی از مسیرهای تردد انقلابیون بود اما اکنون هیچ نشانی از گذشته ندارد.