تذهیب

نقش گل و مرغ ایرانی بر در حرمین کاظمین
رضا مهدوی، هنرمند برجسته کشور در رشته‌های نگارگری، گل و مرغ و تذهیب است. او بیش از ۳۰ سال است که در این بخش کار می‌کند و طراح درب‌ حرمین کاظمین است.
 گذر از نوروز با خاطرات اهالی منطقه 5
سهم منطقه5 از جشنواره استقبال از بهار شهرداری مشهد در سال‌های گذشته تعداد اندکی از المان شهری، دیوارنگاری و گل‌آرایی بوده است. در منطقه هنوز تعدادی المان از جشنواره‌های سال‌های گذشته دیده می‌شود. بعضی از این آثار از مناطق دیگر به این منطقه منتقل شده و تعدادی نیز از ابتدا برای همین جا در نظر گرفته شده است. در بازدیدی از این آثار شرح حال فعلی آن‌ها را توصیف کردیم که در ادامه می‌خوانید.