کد خبر: ۲۵۵۰
۲۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰

آبادی در عباس‌آباد

محله مهدی‌آباد از سال 1386 وارد محدوده شهری شده است. این محله از پیوند دو روستای قدیمی این محدوده شکل گرفته و خیابان عباس‌آباد از محورهای اصلی محله، نام یکی از این دو روستاست. این خیابان از بولوار مفتح شرقی آغاز می‌شود، دقیقا از زیرگذری که این خیابان را به خیابان پورسینا متصل می‌کند. انتهای آن هم به پایان محدوده شهری و ورودی جاده روستای فرخ‌آباد می‌رسد.

محله مهدی‌آباد از سال 1386 وارد محدوده شهری شده است. این محله از پیوند دو روستای قدیمی این محدوده شکل گرفته و خیابان عباس‌آباد از محورهای اصلی محله، نام یکی از این دو روستاست.

 این خیابان از بولوار مفتح شرقی آغاز می‌شود، دقیقا از زیرگذری که این خیابان را به خیابان پورسینا متصل می‌کند. انتهای آن هم به پایان محدوده شهری و ورودی جاده روستای فرخ‌آباد می‌رسد.

مسجد امیرالمؤمنین(ع) سال 1361 تأسیس شد و کانون فرهنگی و هنری فرج در خیابان عباس‌آباد7 قرار دارد.

 

گرم‌خانه «سرای مهر» مهدی‌آباد در انتهای کوچه عباس‌آباد7 قرار دارد.

 

زیرگذر عباس‌آباد در ابتدای خیابان، مهدی‌آباد و پورسینا را به یکدیگر متصل می‌کند.
 

 

دبستان دولتی هشت‌بهشت نبش کوچه عباس‌آباد13 قرار دارد و در سال 1388 افتتاح شده است.
 
ارسال نظر
آوا و نمــــــای شهر
03:44