فرهنگسرای انتظار

گشتی در جاذبه‌های فرهنگی منطقه یک مشهد
یکی از مکان‌های مفید فرهنگی منطقه‌یک، کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌هایی هستند که با معماری‌های جذابشان در بین مردم معروفیت خاصی دارند.