درباره مجید ادیبی

مجید ادیبی

نوشته های مجید ادیبی در سایت مشهد چهره
حکایت اولین عکس‌های مشهد
حکایت اولین عکس‌های مشهد
جیانوزی نخستین عکاس خارجی است که از سوی ناصرالدین شاه مأمور شد تا چند مجموعه عکس از ابنیه خراسان و مجموعه آستان قدس تهیه کند. نخستین عکس ثبت شده از حرم مطهر رضوی را هم او گرفته است.