کد خبر: ۵۸۴۷
|
۰۶ مرداد ماه ۱۴۰۲   ۱۵:۰۰
حجاب‌۸۹ معبری است که به نام شهید‌معصومی نام‌گذاری شده است و در محله حجاب قرار دارد. این معبر از پررفت‌و‌آمدترین معابر منطقه‌۱۰ است.

حجاب‌۸۹ معبری است که به نام شهید‌معصومی نام‌گذاری شده است و در محله حجاب قرار دارد. این معبر از پررفت‌و‌آمدترین معابر منطقه‌۱۰ است؛ زیرا اولا مجتمع‌های مسکونی فراوانی در این خیابان احداث شده‌اند که قدمت آن‌ها از ۱۰ تا ۳۰‌سال متغیر است و ثانیا مرکز درمانی شهید‌ناصر فائق، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، در همین خیابان قرار دارد.

خیابان حجاب‌۸۹ از سمت دیگر به اندیشه‌۷۲ می‌رسد و انواع کاربری آموزشی، درمانی، تجاری، فضای سبز را در خود جای داده است؛ با‌این‌حال کاربری آموزشی در آن، دست بالا را دارد، زیرا دبستان دخترانه خاکشور، دبستان پسرانه گلستان، هنرستان کار‌و‌دانش و مرکز آموزش عالی حکمت رضوی در این خیابان قرار دارد.

از دبستان تا دانشگاه در یک خیابان در محله حجاب

بین مجتمع‌های مسکونی خیابان حجاب ۸۹، مجتمع مسکونی مهستان درکنار مجتمع مسکونی چین‌چین ۱ و ۲ قدمت بیشتری دارد. بیش‌از صدواحد مسکونی هشتاد تا صدوده‌مترمربعی دراین مجتمع قرار دارد.

از دبستان تا دانشگاه در یک خیابان در محله حجاب

بازار روز شهرداری در ابتدای خیابان شهیدمعصومی قرار دارد و انواع مایحتاج روزانه اهالی را تأمین می‌کند.

از دبستان تا دانشگاه در یک خیابان در محله حجاب

دبستان پسرانه دوره اول و دوم ابتدایی گلستان سال ۱۳۷۹ در این خیابان احداث شده است.

از دبستان تا دانشگاه در یک خیابان در محله حجاب

پلی‌کلینیک تخصصی شهید ناصر فائق یکی از مجهزترین مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است که انواع خدمات پزشکی، از اورژانس و آزمایشگاه و سونوگرافی گرفته تا جراحی‌های کوچک و تخصصی، در آن انجام می‌شود.

ارسال نظر
:
:
: