احمد کمال‌پور

مقبره الشعرای توس، خانه ابدی شاعران خراسان
نخستین جرقه‌ همجواری با حکیم طوس، با دفن پیکر حسین خدیوجم در بقعۀ منسوب به هارونیه و مهدی اخوان‌ثالث در باغ آرامگاه فردوسی در سال ۶۹ زده شد.
خانه ابدی شاعران خراسانی در مقبره‌الشعرای توس
دکتر احمد گلچین‌معانی نخستین کسی بود که در آرامستان شاعران خراسانی توس به خاک سپرده شد و امیر بزرگرخراسانی آخرینشان.
غلامحسین برزگر، امیر شعر خرسان بود
استاد غلامحسین برزگر در ۲۷ تیر ۱۳۹۸ چشم از دنیا فروبست و در جوار آرامگاه حکیم فردوسی در مقبره الشعرای توس به خاک سپرده شد.